Zmiany w kredytach mieszkaniowych

W przyszłym roku będziemy mieli do czynienia z kilkoma istotnymi zmianami na rynku kredytów, a dokładnie rzecz biorąc na rynku kredytów mieszkaniowych. Jedną z takowych zmian będzie wprowadzenie programu wsparcia dla kredytobiorców pod nazwą mieszkanie dla młodych. Jednak to nie wszystko. Oprócz tego programu polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego do kredytów mieszkaniowych zajdą również spore zmiany w całych kredytach mieszkaniowych czy też mówiąc ogólnie hipotecznych. Pierwsza ważna zmiana ma dotyczyć okresu kredytowania. Jak wiemy dziś nadal możemy zaciągać kredyty nawet na czterdzieści czy pięćdziesiąt lat. Jednak w przyszłym roku ma to ulec zmianie. Nowe przepisy mają wprowadzić limit okresu kredytowania, na jaki banki będą mogły udzielać kredytów hipotecznych. Ma to być okres maksymalnie trzydziestu pięciu lat. Co więcej, banki będą miały obowiązek rekomendować kredytobiorcom krótszy okres. Jeżeli kredytobiorca będzie zdecydowany zaciągnąć zobowiązanie na czas dłuższy niż trzydzieści lat banki będą miały obowiązek przeprowadzić dodatkowe analizy związane ze zdolnością kredytową. Tak czy inaczej okres kredytowania będzie odgórnie narzucony. Inną ważną zmianą jest wprowadzenie obowiązkowego posiadania wkładu własnego przy staraniu o kredyt. Z rynku znikną, więc oferty kredytów, dzięki którym można pokryć sto procent kosztów inwestycji. W pierwszym roku ma to być minimum pięć procent wartości inwestycji. Jednak w ciągu kilku lat wartość wkładu własnego ma wzrosnąć do poziomu dwudziestu procent.

Dodaj komentarz