Zalety domów pasywnych

Dominującymi obecnie technologiami budowlanymi, jeśli chodzi o budownictwo jednorodzinne jest technologia domów pasywnych i energooszczędnych. Tego rodzaju rozwiązania budowlane charakteryzują się takimi cechami, o jakich nie ma mowy w standardowym budownictwie. Oczywiście za nowe technologie trzeba więcej zapłacić, jednak należy potraktować ten początkowy większy wydatek, jako inwestycję w przyszłość. Nadwyżka w cenie budowy domu ekologicznego to około kilkunastu procent. Tego rzędu inwestycja zwróci się nam w perspektywie najbliższej dekady. Jeśli nie jesteśmy przekonani do tej technologii, to niech za jej poparciem służy argument niskich kosztów użytkowania, co najmniej czterokrotnie niższych. Warto sobie wyobrazić, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy każdego miesiąca płacili przynajmniej czterokrotnie niższe rachunki za energię cieplną i elektryczną. Budowa domów w takich nowoczesnych technologiach to niesamowita szansa na niemal pełne uniezależnienie się od dotychczasowego dostawcy energii. W domach energooszczędnych i pasywnych możemy korzystać z wielu odnawialnych źródeł energii, energii słonecznej, geotermalnej, czy niekiedy również wiatrowej. Budując dużą ilość domów pasywnych chronimy także w sporym zakresie środowisko naturalne, mniej zużywanych jest nieodnawialnych paliw kopalnych. Warto bliżej zainteresować się tą technologią, do budowy domu pasywnego można otrzymać pięćdziesiąt tysięcy złotych dofinansowania.

Dodaj komentarz