Przeznaczenie kredytów hipotecznych

Jeżeli mówimy o kredytach hipotecznych to, jako przeznaczenie takowego zobowiązania od razu nasuwają się nam dwa rozwiązania. Z jednej strony może to być zobowiązanie, które pokryje koszty zakupu nieruchomości mieszkalnej, a z drugiej koszty budowy tego typu nieruchomości. Chodzi tu zarówno o mieszkania z blokach czy kamienicach, czyli ogólnie rzecz biorąc zabudowie wielorodzinnej jak i domy jednorodzinne. Jednak to nie wszystko, do czego można użyć kredytów hipotecznych. Lista zastosowań, jaką przedstawiają banki jest o wiele dłuższa. Jako przykład można tu wymienić koszt remontu, przebudowy czy nadbudowy nieruchomości mieszkalnej. Kredyt hipoteczny można też przeznaczyć na przekształcenie nieruchomości o innym przeznaczeniu w nieruchomość mieszkalną. Innymi słowy mówiąc można go wydać na przebudowę budynku do tej pory służącego, do czego innego na budynek mieszkalny. Kolejnym celem kredytowania może tu być zakup działki budowlanej. Bardzo interesującą opcją jest możliwość spożytkowania kredytu hipotecznego na spłatę innego kredytu hipotecznego. Innymi słowy kredyt hipoteczny może być wykorzystany do refinansowania już posiadanego zobowiązania w innym banku. Jak zatem widzimy spektrum zastosowania kredytów hipotecznych jest znacznie szersze aniżeli mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Warto, więc dokładnie przyjrzeć się ofercie kredytowej banków związanej z tego typu zobowiązaniami.

Dodaj komentarz